Retribucions, dietes i registre d'interessos

Informació

Darrera actualització:  17/09/2018

Els conceptes de retribucions, indemnitzacions i assistències o dietes que han de rebre els càrrecs electes són els següents:

 • Retribucions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial. La dedicació parcial consisteix en realitzar funcions de presidència o  vice-presidència, exercir delegacions o desenvolupar responsabilitats que requereixin aquesta dedicació.
 • Indemnitzacions: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.
 • Assistències: són les quantitats que perceben els membres de les corporacions locals per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formen part.

El règim retributiu de la Diputació de Tarragona no preveu indemnitzacions en cas de cessament del càrrec.

Podeu ampliar la informació relativa al cartipàs de la Diputació de Tarragona en l'Acta del Ple de Cartipàs del 28 de juliol de 2015 publicat en la seu electrònica de la Diputació de Tarragona, i en les següents publicacions del BOPT:

 • Règim dedicació dels diputats Joaquim Nin i Francesc Gas, BOP 179 de 17 de setembre de 2018 [PDF]
 • Règim dedicació diputat Pau Ricomà, BOPT 151 de 3 d'agost de 2018 [PDF]
 • Renúncia diputat Gervasi Aspa, BOPT 150 del 2 d'agost de 2018 [PDF]
 • Règim dedicació diputats Ma. José Beltran - Francesc Barbero, BOPT 156 de l'11 d'agost de 2017 [PDF]
 • Modificació règim retributiu_diputat_Jose Luis Martin [PDF]
 • Increment de l'1% de les retribucions i dels límits anuals de les indemnitzacions per assistències dels membres electes. [PDF]
 • Règim d’indemnitzacions de les despeses dels membres electes [PDF]
 • Canvi règim retributiu_diputat_Jose Luis Martin, BOPT 55 del 21 de març de 2016 [PDF]
 • Règim de dedicació dels càrrecs electes i assignacions per l’exercici del càrrec, BOPT 183 del 7 d'agost de 2015 [PDF]
 • Determinació nominativa del règim de dedicació dels càrrecs electes, BOPT 183 del 7 d'agost de 2015 [PDF]
 • Retribucions, assistències i dedicació dels càrrecs electes - agost 2017 [XLS]
 • Retribucions, assistències i dedicació dels càrrecs electes - juny 2017 [XLS]
 • Retribucions, assistències i dedicació dels càrrecs electes - gener 2017 [XLS]
 • Retribucions, assistències i dedicació dels càrrecs electes - abril 2016 [XLS]
 • Despeses de viatge dels càrrecs electes - 2017 [XLS]
 • Despeses de viatge dels càrrecs electes - 2016 [XLS]
 • Despeses de viatge dels càrrecs electes - 2015 [XLS]
 • Personal eventual de confiança i retribucions (Actualitzat, març de 2018) [XLS]
Registre d'interessos

Nomenaments personal eventual de confiança

 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 18 del 25 de gener de 2018 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 28 del 9 de febrer de 2017 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 182 del 22 de setembre del 2016 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 157 del 17 d'agost del 2016 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 119 del 22 de juny del 2016 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 52 del 16 de març del 2016 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 296 del 23 de desembre del 2015 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 296 del 23 de desembre del 2015 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 263 del 13 de novembre del 2015 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 262 del 12 de novembre del 2015 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 262 del 12 de novembre del 2015 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 254 del 3 de novembre del 2015 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 254 del 3 de novembre del 2015 [PDF]
 • Nomenament personal eventual de confiança, BOPT 185 del 10 d'agost de 2015 [PDF]