Cerca

Resultats de la cerca

 1. Ple corresponent al mes de febrer 2016

  Ple corresponent al mes de febrer 2016 1. SECRETARIA GENERAL 1.1. ... recurs ordinari núm. 471/2015 interposat contra l'acord del Ple de data 2 d'octubre de 2015 d'adhesió a l'Associació de Municipis per la ... autònoms, corresponent a l'exercici 2016, aprovada pel Ple de data 27 de novembre de 2015. 3.2. Proposta d'aprovació inicial de ...

  Acte d'agenda - nnieto - 04/05/2017 - 12:04

 2. Ple corresponent al mes de febrer 2013

  Ple corresponent al mes de febrer 2013 1. SECRETARIA 1.1. Aprovació ... PRECS I PREGUNTES   Un cop finalitzat el ple, a la Diputació de Tarragona tindrà lloc una roda de premsa per donar ...

  Acte d'agenda - ediez - 04/05/2017 - 12:09

 3. Ple corresponent al mes de gener

  Ple corresponent al mes de gener Convocatòria del Ple de la corporació corresponent al mes de gener de 2014, amb el següent ... de la Junta de Govern, adoptats per delegació del Ple d’aprovació de preus públics per la realització d’activitats. ...

  Acte d'agenda - ediez - 04/05/2017 - 12:09

 4. Ple corresponent al mes de març de 2015

  Ple corresponent al mes de març de 2015 1. SECRETARIA 1.1. ... de la Diputació de Tarragona aprovat inicialment pel Ple de la Diputació de Tarragona de 28 de novembre de 2014 amb la correcció ... la realització d'activitats, adoptats per delegació del Ple. 3. PROPOSTES  DE PRESIDÈNCIA 3.1. Proposta de ratificació ...

  Acte d'agenda - rjimenezq - 04/05/2017 - 12:06

 5. Ple corresponent al mes de novembre

  Ple corresponent al mes de novembre Descripció: 1. SECRETARIA ... de la Junta de Govern, adoptats per delegació del Ple d’aprovació de preus públics per la realització d’activitats. ... presenten els grups polítics de CiU,PSC i ERC davant del Ple de la Diputació de Tarragona sobre el dret a decidir. 4. ASSUMPTES ...

  Acte d'agenda - Lourdes - 04/05/2017 - 12:09

 6. Ple corresponent al mes de març 2018

  Ple corresponent al mes de març 2018 1. SECRETARIA GENERAL ... corresponent a l’exercici 2018, aprovada inicialment pel Ple de data 24 de novembre de 2017, amb la integració dels llocs de treball ... materials detectades en l’organigrama, aprovada pel Ple de data 26 de gener de 2018. 3.2. Proposta de ratificació de l’acord ...

  Acte d'agenda - nnieto - 04/04/2018 - 10:05

 7. Ple corresponent al mes de gener de 2018

  Ple corresponent al mes de gener de 2018 1. SECRETARIA GENERAL ... a l’organigrama de la Diputació de Tarragona aprovat pel Ple de data 24 de novembre de 2017. 4. ASSUMPTES DICTAMINATS PER LA ... l’organigrama de la Diputació de Tarragona, aprovat pel Ple de data 24 de novembre de 2017. 4.2. Proposta de resolució de ...

  Acte d'agenda - nnieto - 24/01/2018 - 08:41

 8. Sessió extraordinària del Ple, el 28 de juliol de 2015

  Sessió extraordinària del Ple, el 28 de juliol de 2015 1. Aprovació de l’acta de la sessió ... la Presidència relativa a la periodicitat de sessions del Ple. 13. Proposta de la Presidència relativa a delegació de competències del Ple a la Junta de Govern. 14. Proposta de creació de comissions ...

  Acte d'agenda - rjimenezq - 04/05/2017 - 12:05

 9. Ple corresponent al mes de febrer de 2017

  Ple corresponent al mes de febrer de 2017 1. SECRETARIA GENERAL ... corresponent a l’exercici 2017, aprovada per acord del Ple de data 25 de novembre de 2016. 3.2.Proposta de correcció d'errades ... corresponent a l'exercici 2017, aprovada per acord del Ple de data 25 de novembre de 2016, i declaració de l'aprovació definitiva. ...

  Acte d'agenda - nnieto - 04/05/2017 - 12:02

 10. Ple corresponent al mes de gener 2015

  Ple corresponent al mes de gener 2015 1. SECRETARIA 1.1. ... la realització d'activitats, adoptats per delegació del Ple 2.3. Dació de compte dels Decrets de Presidència de cessament i ... de BASE-Gestió d'Ingressos, aprovada inicialment pel Ple de la Diputació de Tarragona de 28 de novembre de 2014 amb la correcció ...

  Acte d'agenda - rjimenezq - 04/05/2017 - 12:06

Pàgines