Arxiu General

L'Arxiu General depèn de l'Àrea de Secretaria i té com a funcions principals custodiar, descriure, avaluar i donar accés a la documentació que conserva a les seves instal·lacions, així com dissenyar polítiques arxivístiques i participar en els processos de gestió documental que afecten el cicle de vida dels documents, en qualsevol suport.

Seccions destacades

Visita d'alumnes de batxillerat de l'IES Collblanc

Alumnes de batxillerat de l'Institut Collblanc de la Canonja coneixen l'Arxiu i les possibilitats de recerca que ofereix.

Alumnes d'Història de la Universitat Rovira i Virgili visiten l'Arxiu

Alumnes de tercer d'Història de la URV, visiten l'Arxiu i coneixen el sistema de gestió documental.

Actualització dels instruments de descripció i difusió

Actualització d'instruments de descripció i difusió

L’Arxiu General posa a disposició l’inventari de documents, el registre d’eliminacions i la memòria d’activitats 2017.

Reportatge sobre la utilitat de l'Arxiu

Reportatge sobre la utilitat de l'Arxiu

L'Arxiu entra en la campanya corporativa de comunicació en què s'explica la utilitat dels serveis que ofereix la Diputació de Tarragona.

Publicada una nova edició del Butlletí Cultural BOLDUC

Publicada una nova edició del Butlletí Cultural BOLDUC

Ja podeu consultar el número 20 del Butlletí Cultural Informatiu que edita l'Arxiu General de la Diputació de Tarragona.

L'Arxiu General participa en la Trobada de diputacions

L'Arxiu General ha participat en el XVII Encuentro de Archiveros de Diputaciones Provinciales, Forales, Cabildos y Consejos Insulares celebrat a Osca.

Fons Documentals

Els fons documentals que es troben ingressats a l'Arxiu són el de la Diputació de Tarragona (1822-), els dels organismes autònoms (1963-2011), el de la Beneficència (s. XIX-s. XX), el musical de Mossèn Salvador Ritort i Faus (1908-1955), el de l'Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV (1952-1997), el del Consell Municipal de la Secuita (1657-1877) i el de Francisco Almagro (1886- 1992). En dipòsit temporal pel seu estudi i avaluació, el fons Quadrada-Monteverde (1926-2014) i el fons ECA (1994-2003).

Podeu consultar els instruments de descripció dels fons documentals custodiats al següent enllaç.

Dades de contacte i com arribar a l'Arxiu