Peó (PO Baix Penedès 2020)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2020-3363
Estat: 
Oberta
 
 
 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d'Ocupació: Manteniment i desbrossament de camins, arrencar la vegetació herbàcia i arbustiva, netejar i desbrossament dels vorals dels camins. Neteja i manteniment de rieres.  Neteja i manteniment d’entorn naturals i de zones verdes de diferents municipis de la comarca: desbrossament, poda d’arbres, arranjament de marges i neteja de vorals naturals.
 
Municipis d'actuació:  Bellvei, l’Arboç, Santa Oliva, Llorenç del Penedès i Banyeres del Penedès.
 
Data prevista prova teòrica i català: 20 de març de 2020
Data prevista d'entrevista: 17 d'abril de 2020
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
 
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
15 de maig de 2020

Dades de la selecció

Inscripcions: 
Del 14 al 27 de febrer de 2020
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de la Generalitat del Vendrell
Camí Reial, 17-19
43700  El Vendrell
EspanyaEspanya
Data selecció: 
20 de març de 2020
Lloc de la selecció: 
Oficina de Benestar Social
C/ General Prim, 12-14
43700  El Vendrell
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de les convocatòries 2018 i 2019.

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació Comarcals i dels Espais Natural 2020 [PDF]