Peó (PO Tarragonès 2020)

Dades de l'oferta

Núm. oferta: 
09-2020-3407
Estat: 
Tancada

Fi termini de presentació d'al·legacions a la llista de persones admeses i excloses: 10 de març de 2020

 
Les persones interessades s'han d'inscriure en aquesta oferta a l'esmentada Oficina de Treball, en el termini indicat.

Descripció del Pla d'Ocupació: Les actuacions són de neteja de la vegetació d’espais naturals amb alta perillositat i risc d’inici d’incendi, poda i eliminació d’elements combustibles derivats de la neteja dels espais. Desbrossar la vegetació arbustiva, aclarir la massa arbrada, podar arbres restants per evitar la continuïtat vertical de combustible i eliminar totes les restes vegetals generades triturant-les.
 
Municipis d'actuació: Salomó, El Catllar, la Riera de Gaià, la Secuita, els Pallaresos i Altafulla.
 
Data prevista prova teòrica i català: 5 d'octubre de 2020
Data prevista d'entrevista: 11 de novembre de 2020
 
Les persones aspirants seran convocades al lloc, dia i hora establerts per a la selecció.
 
Durada prevista del Pla d'Ocupació: 6 mesos
Llocs ofertats: 
5
Data prevista d'incorporació: 
desembre de 2020

Dades de la selecció

Inscripcions: 
Del 14 al 27 de febrer de 2020
Oficina de treball: 
Oficina de Treball de la Generalitat de Tarragona
Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 19
43003  Tarragona
EspanyaEspanya
Data selecció: 
11 de novembre de 2020 (entrevistes)
Lloc de la selecció: 
Auditori de la Diputació de Tarragona
C/ Pere Martell, 2
43003  Tarragona
Espanya

Requisits: 

- Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandats d’ocupació no ocupats (DONO).

- No haver participat en un pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona de les convocatòries 2018 i 2019.

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic - A2*.

*Cas que no es disposi del nivell de català exigit es realitzarà una prova de coneixements de llengua catalana per acreditar-ne els coneixements.

Documentació per portar el dia de la selecció: 

- Fotocòpia del DNI, junt amb l'original.

- Currículum amb fotografia. 

En cas que us sigui requerida:

- Fotocòpia del Carnet de Conduir (B1). 

- Fotocòpia del llibre de família (per acreditar els fills i filles a càrrec).

- Fotocòpia del certificat de nivell bàsic A2 de català.

Documents relacionats: 

  • Criteris d'accés als Plans d'Ocupació Comarcals i dels Espais Natural 2020 [PDF]
  • Llistat de persones admeses i excloses del PO Tarragonès 2020, comissió de valoració i personal assessor [PDF]
  • Diligència aprovació definitiva llista admesos i exclosos PO Tarragonès 2020 [PDF]
  • Anunci de suspensió de les proves dels Plans d’Ocupació Comarcals 2020 de la Diputació de Tarragona [PDF]
  • Establir una nova data per la realització de les proves de selecció pel PO Tarragonès 2020 [PDF]
  • Resultat pràctic i convocatòria entrevista [PDF]
  • Modificació data de les entrevistes del PO Tarragonès 2020 [PDF]
  • Resultat final [PDF]