Serveis al Ciutadà - Cultura | Ensenyament

L'àrea de Servei d'Assistència al Ciutadà de la Diputació de Tarragona dóna suport als ajuntaments i a les entitats del nostre territori, d'acord a les necessitats dels seus ciutadans, per contribuir al seu progrés individual i col·lectiu.

L'àrea del Servei d’Assistència al Ciutadà té com a objectiu prioritari fomentar i donar suport a les activitats de les entitats i dels ajuntaments, desenvolupant nous programes i serveis, d'acord a les necessitats dels ciutadans, per contribuir d'una manera directa al progrés individual i col·lectiu, fomentant el dinamisme i la creativitat del nostre territori i projectant culturalment la demarcació a l'exterior.

Com a serveis destacats cal fer esment als centres d'ensenyament especial, els centres d'ensenyaments artístics, i les escoles i conservatoris de música, situats en indrets estratègics que abasten un ampli territori, i dotats dels mitjans necessaris per garantir uns ensenyaments de qualitat. O el Museu d’Art Modern de Tarragona que és un dels referents més importants de l’art modern i contemporani de les nostres comarques i un dels més notables de Catalunya.

El projecte "Exposicions Itinerants", per la seva banda, es fa amb l’objectiu de descentralitzar i acostar a tota la demarcació un important nombre d'exposicions d'interès ciutadà, per tal de potenciar la seva difusió en l’àmbit territorial i apropar-la a un públic nou i diferent. També cal destacar els programes de difusió cultural a través de l'edició de publicacions temàtiques que donen rellevància als valors intrínsecs de les nostres comarques.

El projecte cultural Ramon Berenguer IV que conté la biblioteca virtual, el Mapa de Recursos Culturals i l'e-Catàleg són peces molt importants del Servei d'Assistència al Ciutadà i que serveixen per conjugar la cultura, des de diferents vessants, amb l'ús de les més noves tecnologies enteses com a una eina de servei a les persones.