C15-087 / Curs semipresencial: Habilitats directives per a comandaments intermedis

Objectius

· Analitzar les responsabilitats de gestió i lideratge del comandament intermedi.
· Conèixer els rols i les dinàmiques dels equips de treball i el paper de la persona que lidera.
· Entendre els processos de la gestió del canvi.
· Adquirir habilitats comunicatives que afavoreixin el desenvolupament de l’equip.
· Conèixer les claus de la gestió dels con flictes i la negociació.
· Ampliar coneixements sobre la motivació de les persones als equips de treball.

Codi: 
C15-087
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

MÒDUL 1. La figura del comandament intermedi. Funcions bàsiques
· Evolució i funcions dels comandament
· Lideratge
MÒDUL 2. El treball en equip
· L’equip de treball
· Una aproximació als equips des de la intel·ligència emocional
· Les reunions de treball
MÒDUL 3. Gestió del canvi. Coaching per al desenvolupament
· Els processos i el projecte de canvi
· L’acompanyament de la transició de les persones
· Model GROW de coaching aplicat a la direcció
MÒDUL 4. Habilitats d’influència i comunicació
· La comunicació interpersonal, claus
· Barreres a la comunicació
· El feedback, l’escolta activa i l’assertivitat
· Fer i contestar preguntes. Destreses de conversa
MÒDUL 5. Negociació i resolució de conflictes
· Resolució de conflictes
· Negociació
MÒDUL 6. La motivació de l’equip de treball. Les necessitats
· Definició i nivells de motivació
· Teories motivacionals. La concepció tayloriana i les conseqüències en el clima
social de l’equip
· El clima de treball
· Procés de les motivacions en el context actual
· Aplicacions motivacionals. Personalitat i motivació

Destinataris

Personal de l’administració local que pertany al grup A2 i que tingui responsabilitats de comandament.

Metodologia

  • Aquest curs es basa en unametodologia mixta amb una partvirtual i una altra presencial.
  • Es necessita disposar d’ordinadoramb connexió a Internet.

Altres dades

Durada: 
40 h
Dies: 
Del 5 d’octubre a l’11 de desembre Sessions presencials: 14 i 28 d’octubre; 4, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre
Hores: 
40 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25