C15-104 / Curs: Planificació i gestió estratègica

Objectius

· Adquirir coneixements del procés estratègic.
· Formular un Pla Estratègic d’una organització pública mitjançant metodologies fonamentades.
· Dissenyar els elements bàsics d’una estratègia: els projectes estratègics.
· Conèixer tècniques de seguiment acurat de l’estratègia i els informes bàsics.

Codi: 
C15-104
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

Mòdul 1. Conceptes bàsics de l’estratègia
Mòdul 2. Cicle de gestió de la estratègia
Mòdul 3. Planificació estratègica
3.1. Revisió-Vigilància estratègica
3.2. Principis Estratègics: Missió, Visió i Valors
3.3. Primer nivell de l’estratègia: Àrees i Línies Estratègiques
3.4. Plans Anuals
Mòdul 4. Implantació de l’estratègia.
4.1. Gestió de projectes. PMI i SCRUM
4.2. Els paràmetres bàsics: Abast, Temps, Equip humà i Cost
4.3. Els paràmetres complementaris: Qualitat, Compres, Costos, Riscos,
Comunicació i Grups d’Interès
Mòdul 5. Seguiment de l’estratègia.
5.1. Gestió de reunions
5.2. Gestió de les comunicacions

Destinataris

Personal de l’administració local dels grups A1 i A2 amb responsabilitats de comandament.

Metodologia

Classes magistral juntament amb exercicis pràctics que complementaran la teoria.
El conjunt dels exercicis pràctics del punt anterior, permetran configurar un Pla Estratègic individual.
L’avaluació es farà sobre el Pla Estratègic individual elaborat.

Altres dades

Durada: 
20 h
Dies: 
4, 11, 18 i 25 de novembre i 2 de desembre
Hores: 
De 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25