C16-029 / Curs semipresencial: La gestió i la recaptació de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Objectius

Adquirir els coneixements necessaris per a la gestió i la recaptació en voluntària i en executiva de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Codi: 
C16-029
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La gestió i recaptació de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
a) La gestió de l’impost.
b) Càlcul de la quota tributària.
c) Recaptació en voluntària i en executiva.

Destinataris

Personal al servei de l’Administració local dels grups C i D que hagi de realitzar tasques de recaptació o estigui adscrit a l’àrea d’intervenció, serveis econòmics, etc.

Metodologia

És una metodologia mixta amb una part virtual que consisteix en l’estudi dels documents teòrics i una part presencial on es treballaran cassos pràctics sobre el fet imposable, subjectes passius, càlcul de la quota, exempcions, bonificacions.

Altres dades

Durada: 
6 hores (3 virtuals i 3 semipresencials)
Dies: 
del 15 al 25 d’abril Sessió presencial: 19 d’abril
Hores: 
de 16 a 19 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25