C16-050_2 / Aplicació pràctica de la comptabilitat a Tarragona

Objectius

Conèixer la normativa i els principis públics de la comptabilitat.
Conèixer la comptabilització dels principals assentaments comptables d’ingressos i despeses tant pressupostaris com no pressupostaris.
Conèixer la comptabilització d’àrees d’especial interès.
Conèixer la comptabilització relativa a l’obertura i al tancament de la comptabilitat.

Codi: 
C16-050_2
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El marc legal de la comptabilitat pública local
2. Principis comptables públics.
3. Obertura de la comptabilitat.
4. Comptabilitat del pressupost d’ingressos.
5. Comptabilitat del pressupost de despeses.
6. Comptabilitat d’operacions no pressupostàries.
7. Comptabilitat d’àrees d’especial interès: l’immobilitzat, les subvencions i l’endeutament.
8. La comptabilitat de les operacions no pressupostàries.
9. Les operacions de final d’exercici.
10. Tancament de la comptabilitat.

Destinataris

Personal d’ens locals dels grups C1 i C2 que presti els seus serveis en l’àrea econòmica i que tingui coneixements teòrics de comptabilitat.

Metodologia

Aquesta acció formativa consistirà en la pràctica de diverses operacions de comptabilitat, no s’explicaran els conceptes teòrics.

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
2, 9, 17, 24 de novembre 1 de desembre
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25