C16-059 / El sistema tributari local. La gestió tributària i la recaptació municipal

Objectius

Aprofundir en el coneixement del sistema tributari local i en concret en l’ordenació i aplicació dels tributs locals i altres ingressos de dret públic, així com en la recaptació i inspecció dels mateixos.

Codi: 
C16-059
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El sistema tributari local. Les ordenances fiscals.

2. Els impostos i les taxes locals.

3. La inspecció i la comprovació de tributs.

4. Els ingressos derivats d'actuacions urbanístiques.

5. La recaptació urbanística

Destinataris

Personal al servei de l’Administració local dels grups C1 i C2, predominantment dels ajuntaments de Vilaseca i el Vendrell.

Metodologia

Explicació de la matèria a les classes presencials, així com plantejament i resolució de cassos pràctics a les sessions presencials, mitjançant el treball amb equip.

Altres dades

Durada: 
24 hores
Dies: 
26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre
Hores: 
de 16 a 20 hores
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25