C16-085 / Curs: Organització, planificació i gestió del temps

Objectius

· Delimitar els problemes personals de la gestió del temps i aprendre a definir els propis objectius i prioritats, aplicant tècniques per realitzar l’autodiagnosi de la pròpia activitat.
· Establir pautes per a la millora i l’optimització del temps.
· Establir criteris per a la planificació i la distribució de tasques.
· Definir un Pla d’acció de millora continua.

Codi: 
C16-085
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El temps: un recurs limitat
2. Característiques del temps
3. Els problemes reals de temps
4. Els lladres del temps
4.1. Els elements de “pèrdua” de temps
4.2. Accions per superar els elements de “pèrdua”
de temps
5. L’autodiagnosi de la pròpia activitat i elecció de
prioritats
5.1. L’anàlisi de la pròpia activitat
a) Com faig la meva feina? Quin és el meu
mètode?
b) Quin és el meu estil de treball?
c) En què puc millorar?
d) La qualitat del temps de treball
5.2. Criteris d’interpretació i propostes de millora
5.3. Urgent versus important
5.4. Objectius i prioritats
6. Pautes per a la millor ocupació del temps
6.1. Planificació, programació i distribució de
tasques
6.2. Tasques delegables i no delegables
6.3. La gestió de papers
6.4. Utilització d’eines (cronograma, agenda,
fulls de treball...)
7. La gestió del temps i la gestió de l’estrès
7.1. La visió del temps i la gestió de l’estrès
7.2. La qualitat del treball versus la qualitat de vida

Destinataris

Personal de l’Administració local, preferentment de la comarca del Baix Penedès.

Metodologia

La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Requisits

Trametre per correu o via electrònica el full d’inscripció que es
troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

Altres dades

Durada: 
18 hores (12 presencials i 6 no presencials)
Dies: 
22 i 29 de novembre i 12 i 13 de desembre
Hores: 
22 i 29 de novembre de 16 a 19 h. 12 de desembre de 10 a 13 h. i 13 de desembre de 10.30 a 13.30 h.
Lloc: 
El Vendrell
Places: 
20