C16-087 / Curs semipresencial: Gestió pressupostària

Objectius

Conèixer de forma àmplia tot allò que afecta a la elaboració, aprovació, execució i control dels pressupostos de les entitats públiques locals.

Codi: 
C16-087
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El pressupost dels ens locals
2. Estructura i finançament pressupostaris
3. Fases d’execució pressupostària
4. Les modificacions pressupostàries i les vinculacions jurídiques
5. Projectes d’ inversió i finançament afectat
6. Liquidació i Compte general

Destinataris

Personal de l’Administració local que que interactua, d’alguna manera, o gestiona el Pressupost general d’una entitat local. Com tots aquells que, per la seva formació o objectius professionals, vulguin ser coneixedors de la matèria.

Metodologia

Consta bàsicament de qüestionaris i proves pràctiques. Els primers avaluaran els coneixements teòrics dels alumnes, mentre que els segons valoraran el nivell de comprensió dels alumnes en aquells mòduls més rellevants i els introduiran en l’execució pressupostària .

Altres dades

Durada: 
40 hores
Dies: 
24 d'octubre
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25