C16-089 / Curs semipresencial: Habilitats directives per a comandaments intermedis

Objectius

Adquirir coneixements sobre els comportaments de lideratge, els mètodes i les eines de gestió per exercir de forma efectiva el lloc de treball del comandament intermedi.

Codi: 
C16-089
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La figura del comandament intermedi. Funcions bàsiques.
2. El treball en equip.
3. Gestió del canvi. Coaching per al desenvolupament.
4. Habilitats d’influència i comunicació.
5. Negociació i resolució de conflictes.
6. La motivació de l’equip de treball. Les necessitats.

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi al grup A2 i que tingui responsabilitats de comandament.

Metodologia

Aquest curs es basa en una metodologia mixta amb una part virtual i una altra presencial.
La part presencial consisteix en: Assistir i participar a sis sessions de formació teoricopràctica de 3 hores i 30 minuts cada una, en les quals es desenvoluparan els continguts dels cinc mòduls que composen el curs.
La part virtual consisteix en: Fer la lectura dels documents i resoldre el exercicis pràctics penjats a la plataforma virtual (moodle) i entregar-los en les dates assenyalades en cada cas.

Altres dades

Durada: 
40 hores (21 presencials i 19 virtuals
Dies: 
20 d'octubre, 3, 10 i 24 de novembre i 1 i 15 de desembre
Hores: 
de 16:30 a 20:00 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25