C16-099 / Curs Virtual: Disseny per a no dissenyadors amb eines gratuïtes

Objectius

Aprendre a crear de forma autònoma peces gràfiques de gran qualitat.
Conèixer les passes a seguir per aconseguir resultats finals satisfactoris.

Codi: 
C16-099
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Què puc realitzar amb eines gratuïtes de disseny
2. Espais de treball
3. Domini dels menús, navegació y plantilles
4. Colors i ombres
5. Text i formats
6. Formes: retuladors, llapis, línies i fletxes
7. Imatges
8. Filtres per a les imatges
9. Publicació

Destinataris

Personal de l’Administració local que necessiti comunicar-se amb el públic a través de mitjans gràfics.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia principalment pràctica amb breus introduccions teòriques.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
Codi C16-099_1: del 3 d'octubre al 7 de novembre. Codi C16-099_2: del 14 de novembre al 19 de desembre.
Lloc: 
On line
Places: 
25