C17-006 / Curs: Aplicació pràctica de comptabilitat

Objectius

· Conèixer la normativa i els principis públics de la comptabilitat.
· Aplicar la comptabilització dels principals assentaments comptables d’ingressos i despeses tant pressupostaris com no pressupostaris.
· Realitzar la comptabilització d’àrees d’especial interès.
· Conèixer la comptabilització relativa a l’obertura i al tancament de la comptabilitat.

Codi: 
C17-006
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. El marc legal de la comptabilitat pública local.
2. Principis comptables públics.
3. Obertura de la comptabilitat.
4. Comptabilitat del pressupost d’ingressos.
5. Comptabilitat del pressupost de despeses.
6. Comptabilitat d’operacions no pressupostàries.
7. Comptabilitat d’àrees d’especial interès: l’immobilitzat, les subvencions i l’endeutament.
8. Les operacions de final d’exercici.
9. Tancament de la comptabilitat.

Destinataris

Personal d’ens locals dels grups C1 i C2 que presti els seus serveis en l’àrea econòmica i que tingui coneixements teòrics de comptabilitat.

Metodologia

La part virtual consistirà en l’estudi de la documentació teòrica i la part presencial en la pràctica de diverses operacions de comptabilitat.

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitt formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 26 de març de 2017

Altres dades

Durada: 
18 hores (6 presencials i 12 virtuals)
Dies: 
Dies: del 15 de maig al 25 de juny Dates sessions presencials: 29 de maig i 12 de juny
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25