C17-012 / Curs: Atenció a la ciutadania

Objectius

· Comprendre el concepte de qualitat en l’atenció ciutadana.
· Desenvolupar habilitats comunicatives per dur a terme comunicacions eficaces i eficients amb la ciutadania.
· Conèixer i posar en pràctica els elements del procés d’atenció a la ciutadania a les diferents situacions que es presenten en l’Administració local.
· Aprendre a manejar diferents tipus de situacions conflictives i a donar la resposta més adequada.
· Conèixer i aplicar els elements de l’atenció telefònica en l’atenció al públic.

Codi: 
C17-012
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Qualitat i atenció al ciutadà
2. La comunicació interpersonal i l’atenció al públic
3. El procés d’atenció al ciutadà
4. Resolució de situacions conflictives
5. L’atenció telefònica

Destinataris

Personal de l’Administració local que desenvolupi les seves funcions en àrees d’atenció al públic.

Metodologia

Aquest curs es basa en una metodologia mixta amb una part virtual i una altra presencial.

Altres dades

Durada: 
23 hores (10.30 h presencials i 12.30 h virtuals)
Dies: 
Dies: del 4 de abril al 23 de maig Dates sessions presencials: 18 d’abril i 2 i 9 de maig
Hores: 
De 16.30 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25