C17-018 / Curs: Estratègies de comunicació institucional a través de xarxes socials

Objectius

· Aprendre a definir una estratègia a seguir per dur a terme eficaçment una campanya en Xarxes Socials coneixent les eines, tècniques i mètriques més importants.
· Ser capaços de crear, desenvolupar i mantenir comunitats virtuals mitjançant l’adquisició dels coneixements teòrics necessaris i l’elaboració i anàlisi d’una sèrie de casos i activitats pràctiques.

Codi: 
C17-018
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Pla de comunicació digital. Estratègia de continguts, to i calendari de cada plataforma.
2. Estratègia per a Facebook.
3. Tècniques per impactar a Facebook.
4. Analítica (Facebook insights).
5. Twitter: aprendre a utilitzar el microblogging eficaçment.
6. Funcions avançades de Twitter.
7. Analítica (Twitter analytics).
8. Youtube: com triomfar a la xarxa.
9. Instagram: quin contingut hem de compartir?
10. Eines de monitorització de diverses xarxes socials.
11. Últimes tendències en comunicació a través de xarxes socials.

Destinataris

Personal de l’Administració local amb coneixements de xarxes socials que vulguin aprofundir en millorar l’estratègia de continguts.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia principalment pràctica amb algunes introduccions teòriques.
Cada alumne haurà d’elaborar una pla de comunicació digital en xarxes socials.

Altres dades

Durada: 
30 hores
Dies: 
Del 24 d'abril al 29 de maig
Hores: 
Virtual
Lloc: 
Virtual
Places: 
25