C17-022 / Curs: Habilitats comunicatives. Saber fer preguntes

Objectius

· Prendre consciència de la importància de les preguntes com a reflectors d’enfocament del pensament.
· Conèixer els diferents tipus de preguntes i quan és més adequat utilitzar-les.
· Aprendre a manejar la conversa a partir de les preguntes
· Saber formular preguntes positives que col·laborin a l’obtenció de les respostes que ens són necessàries.

Codi: 
C17-022
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Destreses de conversa
1.1. Propietat de la conversa. Regles quan som propietaris
1.2. Tàctiques de conversa i importància de les preguntes
1.3. Tipus de converses. Converses crucials


2. Saber fer preguntes
2.1. El poder de les preguntes
2.2. Objectius de les preguntes
2.3. Tipus de preguntes
2.3.1. De desafiament
2.3.2. Recordatòries
2.3.3. De solució
2.3.4. D’acció
2.3.5. De dissociació
2.3.6. Que insinuen resposta


3. Preguntes poderoses i habilitats de coaching

Destinataris

Personal de l’Administració local que tingui formació en Habilitats comunicatives bàsiques.

Metodologia

La metodologia de treball és dinàmica i participativa, centrada en casos i exercicis pràctics aplicables a la realitat quotidiana dels llocs de treball dels assistents.

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
4 i 6 d'abril
Hores: 
De 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25