C17-023 / Curs: Habilitats comunicatives. Parlar en públic i fer presentacions eficaces

Objectius

· Vèncer la por a parlar en públic.
· Millorar la qualitat de la comunicació verbal i del llenguatge corporal.
· Aprendre a establir canals de comunicació efectius.
· Desenvolupar habilitats comunicatives pròpies del discurs en públic.
· Reconèixer les habilitats d’atracció i persuasió.
· Manejar els diferents estats emocionals, especialment en situacions d’estrès.

Codi: 
C17-023
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. ESTAT INTERN ADEQUAT PER PARLAR EN PÚBLIC
1.2. Creences. Autoconcepte i autoimatge
1.3. Estats. Confiança i seguretat
1.4. Intencions. Objectius de la presentació
1.5. Estructuració interna del discurs


2. COMPORTAMENTS I HABILITATS
2.1. Comportaments
La veu. El ritme intern. El cos: moviment i desplaçament. La gestualitat. Les mans. L’expressió facial. La mirada.
2.2. Habilitats
L’estil personal de comunicació. Habilitats de presentació. Explicació d’històries. Claus d’humor. El què i el com. Principis de persuasió. Reconeixement dels receptors i de l’espai. Filtres de feedback i establiment de sintonia amb l’auditori

3. PREPARACIÓ DE LA PRESENTACIÓ
3.1. Els objectius de l’exposició
3.2. L’organització de la informació
3.3. Les dosis de planificació i d’improvisació
3.4. El guió i els recursos mnemotècnics
3.5. L’adaptació del discurs al grau de formalitat
exigit per la situació comunicativa
3.6. Síntesi

Destinataris

Personal de l’Administració local que per requeriment del seu lloc de treball hagi de desenvolupar aquesta competència.

Metodologia

S’utilitza la metodologia de “la classe capgirada” en la que els alumnes adquireixen els coneixements teòrics a través de la lectura i visionat de vídeos i els coneixements pràctics en les classes presencials practicant els continguts apresos.

Altres dades

Durada: 
23 hores (10.30 h presencials i 12.30 h virtuals)
Dies: 
Dies: del 9 de maig al 21 de juny Dates sessions presencials: 17 i 31 de maig i 14 de juny
Hores: 
De 16.30 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25