C17-025 / Curs: Habilitats directives per comandaments intermedis

Objectius

· Reflexionar i aprofundir en l’anàlisi de les responsabilitats de gestió i lideratge del comandament intermedi.
· Conèixer els rols que es desenvolupen en els equips de treball, les dinàmiques que s’hi estableixen i el paper de la persona que lidera.
· Entendre els processos de la gestió del canvi.
· Adquirir habilitats comunicatives que afavoreixin el desenvolupament de l’equip de treball.
· Conèixer les claus de la gestió dels conflictes i la negociació per interessos.
· Ampliar coneixements i experiències sobre la motivació de les persones als equips de treball.

Codi: 
C17-025
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. La figura del comandament intermedi. Funcions bàsiques
2. El treball en equip
2.1. Desenvolupament de l’equip
2.2. Les reunions de treball
3. Gestió del canvi. Coaching per al desenvolupament
3.1. Els processos de canvi a l’administració
3.2. El projecte de canvi
4. Habilitats d’influència i comunicació
5. Negociació i resolució de conflictes
5.1. Sistemes integrats de resolució de conflictes
5.2. Negociació: estratègies i fases
6. La motivació de l’equip de treball. Les necessitats.
6.1. Teories motivacionals
6.2. El clima de treball

Destinataris

Personal de l’Administració local que pertanyi al grup A2 i que tingui responsabilitats de comandament.

Metodologia

Es portarà a terme amb una modalitat semipresencial. En la part presencial es desenvoluparan els continguts del curs i el treball virtual consistirà en lectura de la documentació i resolució dels casos pràctics.

Altres dades

Durada: 
40 hores
Dies: 
pendent de determinar - Sessions presencials: pendent de determinar
Hores: 
de 16.30 a 20 h
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25