C17-027 / Curs: Informàtica bàsica

Objectius

Adquirir els coneixements bàsics necessaris per a utilitzar l’ordinador, internet i el programa Word.

Codi: 
C17-027
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Ms Windows (4 h.)
1.1. Parts de l’ordinador
1.2. CPU1.
1.3. Treball en Windows
1.4. Personalització de l’entorn
1.5. Explorador de Windows
2. Ms Word (4 h.)
2.1. Introducció
2.2. Crear un document
2.3. Desar un document
2.4. Les vistes de Word
2.5. Copiar, moure i enganxar
2.6. Desfer i refer accions
2.7. Seleccionar text
2.8. Formats
2.9. Tabulacions
2.10. Ortografia
2.11. Numeració de llistes
2.12. Impressió de documents
3. Internet Explorer: Navegació i Serveis (2 h.)
3.1. Què és Internet?
3.2. Navegadors (Internet Explorer i altres)
3.3. Recerca d’informació a Internet
3.4. Altres serveis d’Internet

Destinataris

Personal de l’Administració local que no tingui coneixements d’usuari base d’ordinador.

Metodologia

El curs tindrà una metodologia tant teòrica com pràctica. De cada explicació teòrica es desenvoluparan exercicis per consolidar els coneixements explicats.

Requisits

Cal formalitzar la inscripció a l'activitat formativa dins del termini establert, que en aquest cas, finalitza el dia 26 de març de 2017

Altres dades

Durada: 
10 hores lectives
Dies: 
Dies: 22, 29 i 30 de maig
Hores: 
de 9.30 a 12.30 h els dies 22 i 29 de maig i de 9.30 a 13.30 el dia 30 de maig
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20