C17-037 / Curs: Primers auxilis

Objectius

· Aprendre a prevenir accidents
· Aplicar els procediments i les tècniques més adequades en autoprotecció i suport als primers auxilis
· Identificar i resoldre situacions d’urgència vital

Codi: 
C17-037
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Cadena de supervivència universal a l’entorn laboral.
2. Pautes d’actuació davant una situació d’emergència: Conducta PAS.
3. Suport Vital Bàsic.
4. Posició lateral de seguretat.
5. Avaluació inicial.
6. Obstrucció de via aèria per cos estrany.
7. Hemorràgies, ferides, cremades.
8. Traumatismes.
9. Urgències mèdiques.
10. Intoxicacions.
11. La farmaciola.
12. Prevenció: conducta AVA.

Destinataris

Personal de l’Administració local, preferentment que desenvolupi les seves funcions en l’atenció al públic.

Metodologia

El curs combinarà exposicions teòriques amb exercicis pràctics.

Altres dades

Durada: 
8 hores lectives
Dies: 
20 i 27 d'abril
Hores: 
de 9.30 a 14 h
Lloc: 
Es determinarà segons la procedència de les inscripcions rebudes
Places: 
25