C17-043 / Curs: Qualitat en els equips de treball. Mecanismes de millora contínua

Objectius

· Identificar les necessitats de millora de la seva àrea de responsabilitat
· Disposar de mètodes i tècniques de gestió de processos de millora contínua
· Liderar les persones en el procés de canvi que implica la millora contínua.

Codi: 
C17-043
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Principis de la millora contínua
1.1. Concepte de qualitat
1.2. Importància de la millora contínua en les administracions actuals
2. Els sistemes de control de gestió en la millora
contínua
2.1. Els indicadors com a font d’informació
3. Mètodes per a la millora contínua
3.1. Mètodes de gestió de la qualitat total
3.2. Mètodes de la reenginyeria de processos
3.3. Mètodes de gestió de l’aprenentatge
3.4. Millora contínua i innovació
3.5. El benchmarking
4. El lideratge del procés de canvi
4.1. Estructura d’un projecte de millora
4.2. Gestionar la transició de les persones
4.3. Gestió dels stakeholders

Destinataris

Personal de l’Administració local que sigui directiu o comandament.

Metodologia

El curs combinarà exposicions teòriques amb exercicis pràctics.
Caldrà presentar un projecte individual en relació amb la matèria.

Altres dades

Durada: 
18 hores (15 presencials i 3 de projecte individual a casa)
Dies: 
13, 20 i 27 de juny
Hores: 
de 9 a 14.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25