C17-045 / Curs: Redacció de decrets, dictàmens i notificacions

Objectius

Obtenir eines, recursos i coneixement necessaris per elaborar decrets, dictàmens i notificacions amb la màxima eficàcia possible.

Codi: 
C17-045
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Conèixer l’estructura dels decrets, els dictàmens i les notificacions
2. Aplicar estratègies adequades a cada tipus de document
3. Elaborar documents eficaços,precisos i complets, d’acord amb la seva finalitat
4. Analitzar documents aportats pels participants –estructura, redacció, ordre de la informació– per detectar-ne els problemes.
5. Ser conscients de la responsabilitat professional i institucional de redactar correctament.

Destinataris

Personal de l’Administració que participi en el procediment, la redacció, tramitació o supervisió de decrets, dictàmens i notificacions.

Metodologia

Teoricopràctica que combina una sessió presencial amb diversos treballs a l’aula virtual.

Altres dades

Durada: 
18 hores
Dies: 
del 15 de maig al 10 de juny - Sessió presencial: 29 de maig
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25