C17-046 / Curs: Scribus

Objectius

· Conèixer l’entorn de treball del programari i aprendre a utilitzar-lo de forma lògica.
· Adquirir les habilitats necessàries per a treballar de manera autònoma i professional amb Scribus.
· Dominar els conceptes bàsics relacionats amb l’edició editorial.
· Saber importar continguts i imatges externes per tal de donar una forma visualment atractiva al producte que s’està maquetant.
· Exportar el projecte per a diferents mitjans (impressió i digital).
· Aprendre a maquetar un cartell i una revista.
· Aprendre l’ús de l’eina Scribusgenerator

Codi: 
C17-046
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Configuració de Scribus
2. Funcions de Scribus.
3. Barres d’eines i barra d’estat
4. Crear un nou document
5. Inserció de noves pàgines
6. Marcs de texto
7. Guies grelles i marges
8. Marc d’imatge
9. Formes i polígons
10. Finestra de propietats
11. Agrupar i bloquejar objectes
12. Taules
13. Pàgines mestres i paginació
14. Utilitats de Scribus
15. Exporta a format PDF
16. Opcions d’impressió
17. Ús d’Scribusgenerator

Destinataris

Personal dels ens locals que necessiti manipular i crear publicacions al seu lloc de treball.

Metodologia

Exposició teòrica-pràctica de cadascun dels temes de manera que els alumnes ho desenvoluparant amb el seu ordinador.

Altres dades

Durada: 
15 hores lectives
Dies: 
17, 24, 26 i 30 de maig i 2 de juny
Hores: 
de 9.30 a 12.30 h
Lloc: 
Reus
Places: 
20