C17-113 / Curs: REVIT Avançat

Objectius

Al final del curs l’alumne serà capaç de realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el programari Autodesk Revit Architecture, que li permetrà optimitzar el temps de redacció del projecte, millorar la coherència entre plànols, reduir considerablement el risc d’errors, agilitar tasques com el còmput de les superfícies i els mesuraments, augmentar la precisió dels càlculs i coordinar de forma eficient la informació de les diferents parts del projecte. Així també l’alumne serà capaç d’editar i crear famílies amb el programari Autodesk Revit Architecture.

Codi: 
C17-113
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

Secció 1: Gestió
Mòdul 1: Documentació avançada de projectes en revit
Mòdul 2: Organització avançada de projectes en revit
Mòdul 3: Gestió de treball en equip
Secció 2: Modelat avançat
Mòdul 4: Elements constructius avançats
Secció 3: Famílies
Mòdul 6: Creació i edició de famílies (ii)
Mòdul 7: Famílies avançades
Mòdul 8: Creació de masses avançades i components in situ
NOTES:
1. L’alumnat ha de portar un ordinador portàtil en el qual s’hi pugui instal·lar el programa Revit.
2. Característiques de la formació:
- Tots els professors són Autodesk Revit Certified Instructors
- Els cursos sempre es fan sobre l’última versió del software.
- Llicencia Estudiant (100% funcional) de Autodesk vàlida per 3 anys pels assistents.
- Instruccions de descarrega, instal·lació.
- Documentació en pdf.
- Certificat oficial d’Autodesk per a l’alumne en finalitzar el curs
- Possibilitat per a l’alumne d’aconseguir el Revit Certified Professional després de completar els dos nivells (és necessari superar un examen presencial)

Destinataris

Arquitectes i altres tècnics interessats en el BIM que ja tinguin fet el curs d’introducció o que tinguin una base i vulguin aprofundir.

Metodologia

Durant el curs s’aprofundirà en els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s’ensenyarà a realitzar una organització avançada de projectes i a gestionar del treball en equip. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d’aquest programari per part dels alumnes.

Requisits

Per rebre el certificat d’aprofitament és obligatori assistir a totes les jornades.
Els alumnes inscrits a través de la Diputació de Tarragona tindran unes condicions específiques de cost que se’ls hi comunicarà en el moment de la inscripció.

Altres dades

Durada: 
24 hores lectives
Dies: 
15, 22 i 29 de novembre de 2017
Hores: 
de 10 a 14 h i de 15 a 19 h
Lloc: 
Tarragona. Demarcació del COAC. Sant Llorenç, 20-22
Places: 
15