C18-035 / Curs: Gestió pressupostària. Estabilitat

Objectius

· Conèixer com es calcula l’estabilitat pressupostària i els efectes del seu resultat.

· Conèixer com es calcula la regla de la despesa i els efectes del seu resultat.

· Conèixer com es calcula el deute viu i els efectes del seu resultat.

· Conèixer com es distribueix el superàvit de les entitats locals.

Codi: 
C18-035
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Càlcul i anàlisi de l’estabilitat pressupostària
2. Càlcul i anàlisi de la regla de la despesa
3. Càlcul i anàlisi del deute viu
4. Anàlisi de la distribució del superàvit

Destinataris

Personal dels serveis econòmics de les entitats locals

Metodologia

Activitats pràctiques per a comprendre l’aplicació de la teoria

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

Termini inscripció: 15 d'abril

Altres dades

Durada: 
6 hores
Dies: 
25 d’abril i 9 de maig
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20