C18-052 / Curs: El diagnòstic social i els plans d’ intervenció social

Objectius

· Saber implementar processos de diagnosi socials, atansar-se a la detecció i anàlisi de les necessitats socials, així com a programar actuacions que conjuguin, de forma objectiva, les possibilitats i la voluntat de la intervenció.

· Conèixer i comprendre el procés de pressa de decisions, provisió de recursos i temporalització d’activitats.

· Promoure l’avaluació de les intervencions que es realitzen en la pràctica professional.

Codi: 
C18-052
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Què és un diagnòstic social.
2. El procès d’elaboració d’un diagnòstic social.
3. El procés de gestió de la informació. Els indicadors socials.
4. El pronòstic i el pla de treball.
5. Plans d’intervenció a partir de la diagnosi.
6. Els informes socials a partir de la diagnosi.
7. L’avaluació.

Destinataris

Personal dels serveis socials de l’Alt Camp

Metodologia

Metodologia activa-participativa. Propostes i discussió reflexiva de casos pràctics. Implementació pràctica de les diferents metodologies i protocols de treball.

Requisits

Inscripcions
Trametre via electrònica el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

Termini inscripció: 15 d'abril

Altres dades

Durada: 
20 hores lectives
Dies: 
13, 20 i 27 d’abril i 4 de maig
Hores: 
de 9 a 14.30 hores
Lloc: 
Valls
Places: 
25