C19-008 / Taller de casos pràctics en matèria de contractació

Objectius

Des de l’anàlisis i resolució de supòsits pràctics aprofundir en la comprensió del marc normatiu de la contractació pública.

Codi: 
C19-008
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Incoació d’expedients de contractació i defensa oral dels exercicis.
2. Valoració de les ofertes i contingut del plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques.
3. Incidències en l’execució de contractes.

Destinataris

Secretaris, interventors i tècnics de contractació pública.

Metodologia

Es lliuraran amb una setmana d’antelació els supòsits pràctics als alumnes per a què els puguin treballar a casa.
Les sessions presencials seran de defensa dels exercicis, de debat posterior i d’obtenció de conclusions de millora en el contingut dels documents que integren els expedients de contractació.
Els debats estaran orientats i moderats pel docent.
A l’inici de la sessió següent el docent lliurarà un document amb les conclusions de la sessió anterior.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de març de 2019.
Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
18 hores
Dies: 
16, 23 i 30 de maig
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25