C19-059 / Curs: Protecció de la legalitat urbanística. Marc normatiu i principis bàsics d’actuació

Objectius

· Analitzar i conèixer el marc legal regulador de la protecció de la legalitat urbanística.

· Conèixer els diferents procediments i tècniques que l’ordenament jurídic articulat, amb especial referència al procediment sancionador.

Codi: 
C19-059
Estat: 
Curs Finalitzat
Tipus: 
Curs

Programa

1. Ordres d’execució i supòsits de ruïna
2. La inspecció urbanística
3. Restauració de la realitat física alterada de l’ordre jurídic vulnerat.
4. El règim sancionador
5. L’especificitat del sòl no urbanitzable

Destinataris

Personal jurídic i tècnic, amb coneixements previs de la matèria, que treballi a les àrees d’urbanisme de les administracions locals.

Metodologia

Enfocament pràctic i aplicat dels continguts impartits, anàlisi d’exemples i participació de les persones assistents.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
15 h
Dies: 
17 d'octubre
Hores: 
de 16 a 19 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25