C19-090 / Curs: Abús sexual infantil. Prevenció, sospita i actuació

Objectius

  • Conèixer què és l’abús sexual infantil, les seves característiques i les seves conseqüències.
  • Adquirir eines per detectar i identificar senyals d’alerta.
  • Conèixer els circuits assistencials que s’han de seguir en el moment que es coneix l’existència d’abús sexual infantil.
Codi: 
C19-090
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Conceptualització de l’abús sexual infantil i el matractament infantil
1.1. Introducció a la victimologia del desenvolupament
1.2. Incidència i prevalença
1.3. Conseqüències de l’abús sexual infantil
2. Detecció i identificació de l’abús sexual infantil
2.1. Definició de sospita, indicis de maltractament, revelació i certesa
2.2. Fonaments de la sospita: indicadors
3. Revelació de l’abús sexual infantil
3.1. Importància de la revelació
3.2. Dificultats i necessitats enfront de la revelació
4. Actuació davant de l’abús sexual infantil
4.1. Circuits d’actuació, protocols i recursos existents
5. Prevenció de l’abús sexual infantil
5.1. Dimensions de prevenció
5.2. Continguts clau i estratègies per abordar la prevenció

Destinataris

Personal dels serveis socials, preferentment de l’Ajuntament de Cambrils.

Metodologia

Molt pràctica i participativa (treball en petit grup, anàlisi de casos, debat dirigit i roleplaying...).

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça: http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 

Altres dades

Durada: 
16 hores
Dies: 
3, 10, 17 i 24 d’octubre
Hores: 
de 10 a 14 h
Lloc: 
Cambrils
Places: 
25