C19-093 / Curs: Actuació policial en inspeccions de locals

Objectius

· Executar inspeccions de locals d’acord amb una estratègia i planificació prèvies

· Identificar fàcilment els incompliments a la normativa sobre locals de concurrència pública

· Diferenciar correctament la normativa d’aplicació i les competències sancionadores que afecten als locals de concurrència pública i la que regula els establiments comercials

· Inspeccionar aspectes de determinats locals, com locutoris i basars.

· Utilitzar noves actes d’inspecció especialitzades

Codi: 
C19-093
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. La policia administrativa: importància. L’estratègia en la investigació administrativa. La planificació d’inspeccions de locals.
2. La normativa aplicable als locals de concurrència pública.
3. El règim d’autoritzacions, llicències i comunicacions prèvies.
4. El catàleg d’espectacles públics, activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic. Règim d’horaris d’obertura i tancament.
5. El règim sancionador en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.
6. La normativa que afecta als horaris comercials
7. Inspeccions sobre les condicions administratives, de seguretat i higiene dels locals de concurrència pública.
8. La inspecció d’aspectes determinats: la normativa sobre els fulls de reclamació. L’exercici del dret d’admissió. El llistat de preus. Les plaques o rètols normalitzats. L’aforament.
9. La inspecció sobre la venda i el consum de tabac als locals de concurrència pública.

Destinataris

Personal del col·lectiu de la policia local

Metodologia

Lliurament de documentació específica. Exposició teòrica d’alguns conceptes. Resolució de supòsits pràctics

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 22 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
30 hores (20 hores presencials i 10 virtuals)
Dies: 
del 28 d’octubre al 21 de novembre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Tarragona