C19-095 / Curs: Administració electrònica en el procediment administratiu. Com hem de procedir?

Objectius

· Conèixer els aspectes més rellevants de les llei 39/2015 i 40/2015 en matèria d’administració electrònica

· Entendre els conceptes bàsics de l’administració electrònica

Codi: 
C19-095
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Les principals novetats de la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015 en matèria d’Administració electrònica.
a) Les persones en les seves relacions amb l’Administració pública. Obligats a relacionar-se electrònicament
b) L’interessat. Drets i deures. Sistemes d’identificació. Representació i registre d’apoderaments.
c) Funcions de les oficines en matèria de registres. Digitalització de la documentació.
d) La interoperabilitat
2. Les fases del procediment administratiu electrònic i les principals novetats en matèria d’Administració electrònica relacionades amb el mateix:
a) Fases del procediment. Terminis.
b) El registre de funcionaris habilitats
c) La seu electrònica i el registre electrònic
3. La gestió documental com a eina imprescindible per la implantació i desenvolupament de l’Administració electrònica
a) Document i expedient electrònic
b) Instruments del sistema de gestió documental

Destinataris

Personal administratiu i tècnic de l’Administració local que no hagi fet formació en procediment administratiu.

Metodologia

Explicació teòrica i casos pràctics.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
16 h
Dies: 
26 de setembre i 2, 9 i 16 d’octubre
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25