C19-096 / Curs: Aplicació de les Dades Obertes al món públic

Objectius

· Dominar els conceptes bàsics de Dades Obertes (teòrics, legals i pràctics) i conèixer les seves principals experiències.

· Ser capaç de conèixer les principals fonts de Dades Obertes i algunes aplicacions pràctiques amb finalitat social, ciutadana o econòmica.

· Conèixer algunes eines bàsiques per a la reutilització de Dades Obertes.

Codi: 
C19-096
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Conceptes bàsics sobre l’Open Data i les seves normatives, regulacions i bones pràctiques
2. Bases legals i límits per publicar Dades Obertes. Lleis Open Data / Transparència que ens afecten a nivell Estatal & CCAA. Normativa Europea i tendències.
3. Fonts destacades en Dades Obertes i la seva tipologia per conèixer les principals eines ofimàtiques per utilitzar dades obertes.
4. Creació d’un portal de Dades Obertes (tipologies, característiques, eines).

Destinataris

Personal tècnic de l’Administració local que vulgui conèixer les potencialitats de les Dades Obertes, els seus processos de gestió i els seus usos per a millorar els programes.

Metodologia

Aprendre a través de la pràctica. Activitats, exercicis i eines a nivell ofimàtic per poder aplicar de forma práctica l’ús de les Dades Obertes.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça: http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
27 de setembre, 4, 11, 18 i 25 d’octubre
Hores: 
de 10 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20