C19-100 / Curs: Contractació del sector públic local

Objectius

· Obtenir una visió unitària de la contractació en el marc de la nova llei.

· Conèixer i comprendre els principis generals de la contractació del servei públic.

· Saber escollir el tipus de procediment utilitzable en la tramitació de cada expedient de contractació.

· Aprendre a diferenciar els diferents tipus de contractes.

Codi: 
C19-100
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Aspectes generals de la contractació.
2. Els tipus de contractes: d’obres, concessió de servei, de subministrament i altres tipus.
3. L’expedient administratiu.
3.1. Les seves fases.
3.2. El plec de clàusules.
3.3. La durada i modificació dels contractes.
4. Les formes de tramitació: ordinària, urgent i d’emergència.

Destinataris

Personal administratiu dels ens locals que desenvolupi tasques relacionades amb la matèria.

Metodologia

Teoricopràctica que combina sessions presencials amb diversos treballs a l’aula virtual.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça: http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona

Altres dades

Durada: 
24 hores (6.5 h virtuals i 17.5 presencials)
Dies: 
Del 15 d’octubre al 26 de novembre. Sessions presencials: 22 i 29 d’octubre i 5, 12 i 19 de novembre
Hores: 
de 16.30 a 20 h
Lloc: 
C19-100_1: Tarragona. C19-100_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa
Places: 
C19-100_1: Tarragona (20 places). C19-100_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)