C19-101 / Curs: Contractació pública en l’àmbit de la gestió cultural

Objectius

Conèixer les diferents modalitats de contractació pública adaptada a l’àmbit cultural.

Codi: 
C19-101
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Marc normatiu de la contractació pública
2. Els tipus de contractes a la nova Llei de contractes del sector públic, en especial, contractes de serveis i contractes artístics
3. Els procediments de contractació
4. Selecció dels contractistes amb criteris socials

Destinataris

Gestors culturals d’àmbit local i responsables d’equipaments municipals culturals

Metodologia

Explicació teòrica i realització de casos pràctics

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona

Altres dades

Durada: 
8 hores
Dies: 
4 i 11 de desembre
Hores: 
de 9.30 a 13.30 h
Lloc: 
C19-101_1: Tarragona / C19-101_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa / C19-101_3 - VIDEOCONFERÈNCIA: Montblanc
Places: 
Tarragona (15 places) / VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places) / VIDEOCONFERÈNCIA: Montblanc (5 places)