C19-102 / Curs: Les actuacions de control intern de l’activitat subvencional de les entitats locals

Objectius

Conèixer quines són les actuacions de control disponibles en l’àmbit de l’activitat subvencional, el seu abast i les seves característiques.

Codi: 
C19-102
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. La fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en el marc de l’activitat subvencional de l’entitat local
2. Les actuacions de control financer planificables i no planificables sobre la gestió interna de l’activitat subvencional de les entitats locals
3. El control financer sobre els beneficiaris de les subvencions

Destinataris

Interventors, secretaris interventors i personal amb responsabilitat en els òrgans de control intern de les entitats locals

Metodologia

Exposició teòrica i desenvolupament d’exercicis per posar en practica i aprofundir en els coneixements teòrics

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona

Altres dades

Durada: 
15 hores
Dies: 
14, 21 i 28 d’octubre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25