C19-103 / Curs: El diagnòstic social i els plans d’ intervenció social

Objectius

  • Saber implementar processos de diagnosi social.
  • Programar actuacions que conjuguin, de forma objectiva, les possibilitats i la voluntat de la intervenció.
  • Conèixer i comprendre el procés de pressa de decisions, provisió de recursos i temporalització d’activitats.
  • Promoure l’avaluació de les intervencions que es realitzen en la pràctica professional.
Codi: 
C19-103
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Què és un diagnòstic social.
2. El procès d’elaboració d’un diagnòstic social.
3. El procés de gestió de la informació. Els indicadors socials.
4. El pronòstic i el pla de treball.
5. Plans d’intervenció a partir de la diagnosi.
6. Els informes socials a partir de la diagnosi.
7. L’avaluació.

Destinataris

Personal dels serveis socials preferentment de l’Ajuntament de Reus.

Metodologia

Metodologia activa-participativa. Propostes i discussió reflexiva de casos pràctics. Implementació pràctica de les diferents metodologies i protocols de treball.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça: http://www.dipta.cat/formacio
 
El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
3, 10, 17 i 24 d’octubre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Reus
Places: 
25