C19-106 / Curs: La contractació pública des de l'òptica dels gestors administratius dels expedients de contractació

Objectius

· Obtenir una visió unitària de la contractació en el marc de la nova llei.

· Conèixer i comprendre els principis generals de la contractació.

· Aprendre a diferenciar els diversos tipus de contractes i procediments d’adjudicació.

· Conèixer els conceptes fonamentals i bàsics de la contractació pública.

Codi: 
C19-106
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Els aspectes generals de la contractació.
2. Els tipus de contractes i procediments d’adjudicació.
3. L’expedient administratiu de contractació: aspectes pràctics i de gestió administrativa.
4. Els informes de necessitats i la preparació de plecs de clàusules administratives.

Destinataris

Personal dels ens locals dels grups C1 i C2 que realitzi tasques relacionades amb la contractació pública.

Metodologia

Teorico-pràctica que combina sessions presencials amb tasques proposades a l’aula virtual.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.


Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores (14 horas presencials i 6 virtuals)
Dies: 
Del 24 d’octubre al 9 de desembre. Sessions presencials: 4, 11, 18 i 25 de novembre
Hores: 
de 16 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25