C19-108 / Curs: Funció interventora de l’àrea de personal

Objectius

· Conèixer la normativa de control intern derivada aplicable a les despeses de personal

· Revisar els expedients de personal per tal d’emetre els informes de funció interventora en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per tipologia d’expedients (productivitats, contractació de personal laboral, nòmines...)

· Resoldre les objeccions en els informes de funció interventora.

Codi: 
C19-108
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Regulació normativa del control intern aplicable a l’àrea de personal
2. Tipologies d’expedients administratius de l’àrea de personal subjectes a funció interventora.
3. El resultat dels informes de funció interventora de l’àrea de personal i les seves conseqüències: especial referència a les objeccions i com actuar davant d’elles.

Destinataris

Secretaris interventors i personal de l’àrea de gestió econòmica d’ens locals en règim de control simplificat, que tinguin coneixements previs sobre la normativa de control intern.

Metodologia

Molt pràctica, basada en la realització d’exemples concrets de la pràctica diària

Requisits

Inscripcions
Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona

Altres dades

Durada: 
9 hores
Dies: 
21 i 28 d’octubre i 4 de novembre
Hores: 
de 16.30 a 19.30 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25