C19-115 / Curs: Planificació estratègica

Objectius

Conèixer el procés d’elaboració d’un pla estratègic, així com el seu seguiment i avaluació.

Codi: 
C19-115 / Curs: Planificació estratègica
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Pla de mandat, pla estratègic
· Anàlisi estratègica
· La proposta de valor
· Principis estratègics: Missió, Visió i valors
· Eixos, àrees, línies, vectors estratègics
2. Pla anual
· Elaboració del pla anual
· Elaboració del pressupost
· Els diferents plans anuals: Pla de persones, inversions, subvencions
3. Objectius, projectes i serveis
· Establir objectius
· Fixar els indicadors
· Definir quadres de comandament
· Mesurar l’impacte
· Benchmarking: comparar-nos amb els millors
4. Retre comptes
· Seguiment execució estratègica
· Execució i impacte dels plans: retre comptes
· Replanificació i millora
· Tancament dels plans
· Innovació i millora, creativitat

Destinataris

Personal de l’Administració local amb responsabilitat de comandament.

Metodologia

Les sessions combinen el plantejament teòric, la lectura de materials així com l’execució de supòsits pràctics.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
20 hores
Dies: 
7, 14, 21 i 28 de novembre
Hores: 
20
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20