C19-116 / Curs: Gestió pressupostària

Objectius

· Conèixer el significat i la necessitat del pressupost, els principis pressupostaris i l’estructura d’ingressos i despeses.
· Conèixer les diferents fases d’execució del pressupost d’ingressos i del pressupost de despeses.
· Conèixer els diferents tipus de modificacions pressupostàries.

Codi: 
C19-116
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El pressupost
2. L’estructura pressupostària
3. Les modificacions de crèdit
4. L’execució del pressupost de despeses i d’ingressos
5. La liquidació

Destinataris

Personal d’ens locals dels grups A1 i A2 que no presti serveis en l’àrea econòmica.

Metodologia

Teoricopràctica.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça: http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.
 

Altres dades

Durada: 
10 hores
Dies: 
1, 8 i 15 d’octubre
Hores: 
1 i 8 d’octubre de 16 a 19 h i 15 d’octubre de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
20