C19-121 / Curs: Introducció al desenvolupament econòmic local, concertació i desenvolupament de projectes

Objectius

· Entendre el desenvolupament econòmic local des d’una visió transversal i àmplia del concepte.

· Conèixer les diferents branques d’actuació econòmica i social que en formen part.

· Desenvolupar amb eficàcia i alt coneixement projectes locals i regionals de dinamització i impuls econòmic dins un marc d’equilibri territorial, innovació, sostenibilitat, igualtat i inclusió social.

· Entendre els conceptes de concertació i planificació estratègica com a eines clau de desenvolupament del territori.

· Planificar, desenvolupar i programar projectes des del seu inici a la seva presentació.

Codi: 
C19-121
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Introducció al desenvolupament econòmic local
a) Marc conceptual i models
b) Desenvolupament local i dinamització econòmica sectorial (rural, comercial, turística, patrimonial...)
c) Desenvolupament local i ocupacional (igualtat de gènere, sostenibilitat, innovació social, inclusió social...)
2. Planificació estratègica i concertació
a) Planificació estratègica i estratègies territorials
b) Eines i recursos de concertació i cooperació territorial
3. Gestió de projectes i programes de desenvolupament econòmic local
a) Organització administrativa i règim jurídic dels ens locals
b) Programes d’ocupació i emprenedoria a Catalunya
c) Programes, subvencions i tramitacions europees
d) Gestió i planificació de projectes

Destinataris

Tècnics locals de les àrees de desenvolupament econòmic local, promoció econòmica, ocupació o emprenedoria.

Metodologia

Teòrico-pràctica amb metodologia activa-participativa, discussió reflexiva, anàlisi de bones pràctiques, dinàmiques i exercicis pràctics.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça: http://www.dipta.cat/formacio
El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.


Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
45 h (28 h presencials + 17 h virtuals)
Dies: 
29 d’octubre, 5, 12, 19 i 26 de novembre i 3 i 10 de desembre
Hores: 
de 16 a 20 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
25