C19-122 / Curs: Introducció al règim local

Objectius

Conèixer els aspectes bàsics del règim local, la seva organització i el seu funcionament, tant dels municipis com de la diputació i de la resta d’ens locals.

Codi: 
C19-122
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. El marc normatiu regulador del règim local.
2. Els elements del municipi: territori, població i organització municipal.
3. Territori: el terme municipal. La seva alteració.
4. Població: el padró municipal. La seva gestió.
5. Organització municipal: els diferents règims municipals existents. Els òrgans existents en cadascun dels règims.
6. Atribucions de cadascun dels òrgans de l’Ajuntament.
7. Prerrogatives, competències i serveis municipals.
8. Organització de la Diputació. Competències de la Diputació.
9. Les altres entitats locals: vegueries, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis i entitats locals menors.
10. Règim d’elecció dels membres de les corporacions locals.
11. Organització i funcionament dels ens locals.

Destinataris

Personal al servei de l’Administració local dels grups C1 o C2 o equivalent.

Metodologia

Exposició teòrica i resolució de casos pràctics.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
16 h
Dies: 
17, 19 i 26 de setembre i 3 d’octubre
Hores: 
de 9.30 a 13.30 h
Lloc: 
El Vendrell
Places: 
25