C19-124 / Curs: Revit avançat

Objectius

Al final del curs l’alumne serà capaç de realitzar i gestionar un projecte arquitectònic complet amb el programari Autodesk Revit Architecture, que li permetrà optimitzar el temps de redacció del projecte, millorar la coherència entre plànols, reduir considerablement el risc d’errors, agilitar tasques com el còmput de les superfícies i els mesuraments, augmentar la precisió dels càlculs i coordinar de forma eficient la informació de les diferents parts del projecte. Així també l’alumne serà capaç d’editar i crear famílies amb el programari Autodesk Revit Architecture.

Codi: 
C19-124
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

Secció 1: Gestió
Mòdul 1: Documentació avançada de projectes en revit
Mòdul 2: Organització avançada de projectes en revit
Mòdul 3: Gestió de treball en equip
Secció 2: Modelat avançat
Mòdul 4: Elements constructius avançats
Secció 3: Famílies
Mòdul 6: Creació i edició de famílies (ii)
Mòdul 7: Famílies avançades
Mòdul 8: Creació de masses avançades i components in situ

Destinataris

Arquitectes i altres tècnics interessats en el BIM que ja tinguin fet el curs d’introducció o que tinguin una base i vulguin aprofundir.

Metodologia

Durant el curs s’aprofundirà en els conceptes i metodologies pròpies del disseny BIM i s’ensenyarà a realitzar una organització avançada de projectes i a gestionar del treball en equip. El curs inclou exercicis pràctics orientats a consolidar el domini d’aquest programari per part dels alumnes.

Requisits

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça: http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 3 de setembre de 2019.

 

Altres dades

Durada: 
24 hores
Dies: 
dijous 19, 26 de setembre i 03 d’octubre de 2019
Hores: 
de 10 a 14 i de 15 a 19 h
Lloc: 
Tarragona
Places: 
15