C19-125 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada al personal del Comité de Privacitat

Objectius

· Conèixer la normativa de protecció de dades i altra normativa amb implicació a la matèria

· Conèixer les novetats de la normativa de protecció de dades

· Identificar i aplicar bones pràctiques en matèria de seguretat de les dades a l’administració local

Codi: 
C19-125 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada al personal del Comité de Privacitat
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Context normatiu i fonaments del dret a la protecció de dades
2. Normativa europea i espanyola amb implicacions per la protecció de dades
3. Principis del tractament
4. Bases de legitimació
5. Drets dels individus
6. Mesures de compliment
7. Transferències internacionals
8. Delegat de Protecció de Dades
9. Règim sancionador
10. Autoritats de control
11. Directrius d’interpretació

Destinataris

Responsables de seguretat de l’Administració local· Secretaris interventors de l’Administració local· Persones que treballin a l’àmbit de l’Administració local que hagin estat designades per assumir el rol de Delegat de Protecció de Dades a l’administració en la que desenvolupen les seves funcions

Metodologia

Es combinarà l’exposició teòrica amb la participació dels assistents, així com la resolució de casos pràctics que es proposin. És una activitat formativa de nivell avançat per aprendre a gestionar l’aplicació de la normativa de protecció de dades a l’administració local a la que desenvolupen funcions com a comitè de privacitat.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
10 hores
Dies: 
25 i 26 de novembre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
C19-125_1: Tarragona (20 places) C19-125_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)
Places: 
C19-125_1: Tarragona (20 places) C19-125_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)