C19-126 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada al personal educatiu dels serveis municipals

Objectius

· Conèixer els principis bàsics i les novetats de la normativa de protecció de dades
· Identificar i aplicar bones pràctiques en matèria de seguretat de les dades al lloc de treball
· Conèixer els diferents supòsits de comunicació de dades de menors d’edat i saber com actuar al respecte
· Aprendre a gestionar correctament el tractament de la imatge dels menors d’edat

Codi: 
C19-126 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada al personal educatiu dels serveis municipals
Estat: 
Obert
Tipus: 
Curs

Programa

1. Significat del dret a la protecció de dades
2. Conceptes bàsics de protecció de dades
3. Principis del tractament de dades
4. Subjectes intervinents
5. Drets i obligacions prèvies al tractament de dades
6. Tractament de la imatge dels menors d’edat
7. Accés a la informació dels menors
8. Comunicació de dades dels menors a tercers
9. Règim sancionador i autoritats de control
10. Recomanacions finals

Destinataris

Educadors que desenvolupin les seves tasques en serveis municipals (p.ex. escoles bressol, escoles de música, etc.)

Metodologia

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 15 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 15 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
5 hores
Dies: 
26 d'octubre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
Tarragona