C19-127 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada al personal de l’Esquema nacional de seguretat

Objectius

· Conèixer els principis bàsics i l’àmbit d’aplicació de l’Esquema Nacional de Seguretat

· Aprendre com s’aplica a l’Administració local

Codi: 
C19-127 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada al personal de l’Esquema nacional de seguretat
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Objecte, context normatiu i àmbit d’aplicació de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS)
2. Principis bàsics de l’ENS
3. Requisits mínims de seguretat
4. Aplicació de l’ENS a les comunicacions electròniques
5. Auditoria de la seguretat
6. Resposta a incidents de seguretat
7. Mesures de seguretat organitzatives, operacionals i de protecció

Destinataris

· Secretaris interventors

· Personal tècnic i d’OAC que desenvolupi funcions a l’Administració local

· Persona que assumeixi el rol de Delegat de protecció de dades a l’Administració local

· Responsable de seguretat de l’Administració local

Metodologia

Es combinarà l’exposició teòrica amb la participació dels assistents, així com la resolució de casos pràctics que es proposin. És una activitat formativa per assolir els conceptes bàsics i implementar l’ENS a l’administració local

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
10 hores
Dies: 
9 i 10 de desembre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
C19-127_1: Tarragona (20 places) C19-127_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)
Places: 
C19-127_1: Tarragona (20 places) C19-127_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)