C19-128 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada a personal tècnic i OAC

Objectius

· Conèixer els principis bàsics i les novetats de la normativa de protecció de dades

· Identificar i aplicar bones pràctiques en matèria de seguretat de les dades al lloc de treball

· Conèixer els diferents supòsits de comunicació de dades a tercers

· Conèixer com complir la normativa de transparència i la de protecció de dades en supòsits de contractacions públiques i publicació de notificacions i anuncis d’actes administratius

Codi: 
C19-128 / Curs: La normativa de protecció de dades adreçada a personal tècnic i OAC
Estat: 
Inscripció finalitzada
Tipus: 
Curs

Programa

1. Significat del dret a la protecció de dades
2. Conceptes bàsics de protecció de dades
3. Principis del tractament de dades
4. Subjectes intervinents
5. Drets i obligacions prèvies al tractament de dades
6. Comunicació de dades a tercers
7. Compliment de la normativa de transparència i protecció de dades en el
actes administratius
8. Règim sancionador i autoritats de control

Destinataris

Personal tècnic que desenvolupi tasques a l’administració local i/o des de l’oficina d’atenció al ciutadà.
Secretaris interventors de l’administració local

Metodologia

Es combinarà l’exposició teòrica amb la participació dels assistents, així com la resolució de casos pràctics que es proposin. És una activitat formativa per assolir els conceptes bàsics de la matèria en l’àmbit de la gestió de l’administració local.

Requisits

Inscripcions

Cal formalitzar la sol·licitud a l'activitat formativa mitjançant el full d’inscripció que es troba a la pàgina de formació de la següent adreça:
http://www.dipta.cat/formacio

El termini d'inscripció finalitza el dia 11 de setembre de 2019.

Només s'admetran 4 inscripcions per persona.

Altres dades

Durada: 
10 hores
Dies: 
11 i 12 de novembre
Hores: 
de 9 a 14 h
Lloc: 
C19-128_1: Tarragona C19-128_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa
Places: 
C19-128_1: Tarragona (20 places) C19-128_2 - VIDEOCONFERÈNCIA: Tortosa (5 places)